Kostholdsrådgivning og personlig trening i Førde

Til tross for auka samfunnsfokus på helse, får fleire og fleire livsstilsjukdommar. Vi får dårlegare tid, noko som resulterer i stress og kjappe matval. Vi sit meir i ro, og dette medfører ofte muskel og skjelettplager. Lien Helse ynskjer å tilpasse eit individuelt opplegg til kvar enkelt sin livsstil. Dette ser vi på som nødvendig for betra helse.

Ernæringskonsultasjon

Ernæringskonsultasjon

Vegen til ei vellukka livsstilsendring startar med gode ete- og drikkevaner.

Personlig trening

Med individuell oppfølging og eit skreddarsydd
treningsprogram oppnår vi dine treningsmål.

Pakkeløysingar

Kosthald og trening heng tett saman. Vi har
pakkeløysingar for ein eller fleire personar.