Online veiledning

Vi tilbyr no ernæringsveiledning over nett, dette fungerer på same måte som ein vanleg ernæringskonsultasjon.

Ynskjer du å sette i gong med veiledning over nett, kontakt Hanne for meir informasjon og for utfylling av skjema. Saman blir vi einige om korleis veiledninga skal foregå, per telefon og/eller e-post og kor ofte.