Pakkeløysingar

Kosthald og trening heng tett saman — Eit gjennomtenkt kosthald gjev overskot og energi til fysisk aktivitet i kvardagen. Samstundes er det viktig å planlegge kva for næring ein inntek også etter trening, for å sikre maksimalt treningsutbyte og framgang frå økt til økt.

Dersom du ynskjer råd og rettleiing innan både ernæring og trening, kan du velje mellom våre to ulike pakkeløysingar. Desse kombinasjonspakkane er svært godt eigna for personar med ynskje om å gjere ei heilhetlig livsstilsendring.
 

«Kom i gang»-pakken

4 PT-timar, 2 ernæringskonsultasjonar.

Duopakke

Pakke for to personar som ynskjer å komme i gang saman, t.d. vener, familie eller ektepar. 8 PT-timar, 4 ernæringkonsultasjonar.