Forfatter: Hanne Lien

  • Planlegging er eit nøkkelord

    Planlegging er eit nøkkelord

    [Denne artikkelen vart publisert av Førdeby.no 24. mars 2014] Klokka er fire på ein måndag. Du er ferdig på jobb, magen skrik og du har lyst heim. Men – kva skal vi ha til middag? Du svingar innom butikken i full hast, og anar ikkje kva som skal stå på menyen i dag. Du finn…

  • Enkle grep til ein betre livsstil

    Enkle grep til ein betre livsstil

    Til tross for auka samfunnsfokus på helse, får fleire og fleire livsstilsjukdommar. Ein stillesittande og stressande kvardag med dårlege matval resulterer fort i overvekt, muskel og skjelettplager. Samtidig florerer det av nye og revolusjonerande diettar og…